ROBEPRO B.V.

Bouwbegeleiding

Een goed bouwproject wordt binnen de afgesproken tijd en binnen het afgesproken budget gerealiseerd. Het gebouw moet voldoen aan de vooraf gestelde eisen.

ROBEPRO B.V.  begeleidt de bouw en zorgt er voor dat het een goed bouwproject wordt door het bouwproces te structureren en te sturen.

ROBEPRO B.V.  is onafhankelijk van de ontwerpers en de bouwers en kan daarom kritisch zijn en behartigd daarmee optimaal uw belangen.

Directievoering:

Tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject is een directievoerder onontbeerlijk, een persoon die namens de opdrachtgever de bouw begeleidt.

ROBEPRO B.V. is ervaren in directievoering, en weet het proces met ontwerpers en bouwers optimaal te managen.

ROBEPRO B.V. waarborgt de totale coördinatie tussen alle bij de bouw betrokken partijen en managet de verantwoordelijkheden en risico’s van de opdrachtgever.

Bewaking van de kwaliteit:

De kwaliteit van de bouw is het tweede belangrijke aandachtspunt. Krijgt u geleverd wat contractueel, vaak besteksmatig overeengekomen is?

ROBEPRO B.V.  controleert en bewaakt de geleverde kwaliteit. Voor complexe projecten wordt hiertoe vaak samengewerkt met één of meer toezichthouder(s

ROBEPRO B.V. geeft leiding aan het proces, leidt zaken in goede banen en houdt u daar volledig van op de hoogte.