ROBEPRO B.V.

Bouwprojectmanagement

 

ROBEPRO B.V. organiseert, coördineert en begeleidt alle activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt ontwerp- en bouwproces. Voor verbouw- en nieuwbouwprojecten. Van initiatieffase tot nazorg voor complete projecten, deelprojecten of tijdelijke huisvesting.

ROBEPRO B.V. bewaakt voor u de afgesproken tijdsplanning, de kosten, de kwaliteit, de projectorganisatie en zorgt voor een goede communicatie en informatie.

ROBEPRO B.V.  behartigd uw belangen:

ROBEPRO B.V. is in alle gevallen uw sparringpartner en adviseert u over alle van belang zijnde onderwerpen, zoals risico’s, procedures, vergunningen, aannemerselectie, contractvorming en meer- en minderwerk.

ROBEPRO B.V. zet een efficiënte projectorganisatie op en bewerkstelligd een goede communicatie en bewaakt de kwaliteit van de bouw, de planning en het budget.

ROBEPRO B.V. kijkt kritisch. Dat kan omdat ROPEBRO B.V. onafhankelijk is van welke investerende, ontwerpende of bouwende partij dan ook. ROBEPRO B.V.  haalt het maximale uit uw bouwbudget en is doorgaans in staat op kosten van adviseurs en aannemers te besparen.

ROBEPRO B.V.  helpt u goed geïnformeerd de juiste besluiten te nemen en houdt u steeds tijdig, overzichtelijk maar beknopt op de hoogte over de gang van zaken. Kosten, planning en kwaliteit zijn daarbij de steeds terugkerende aandachtspunten. Dat gebeurt strak en volgens de met u gemaakte afspraken. U blijft de regie houden.

          

ROBEPRO B.V. regelt en organiseert alles waardoor u veel tijd en geld bespaard.