ROBEPRO B.V.


Projectmanagement

Het managen van projecten vraagt om sturing en beslissingen, op basis van een (gefaseerde) planning. Het tijdig behalen van resultaten, met de vooraf overeengekomen kwaliteit, met goede financiële resultaten staan daarbij voorop.

 Dat vraagt om beheersing van projecten. 

Om dat te bereiken worden hoge eisen gesteld aan de capaciteiten van betrokkenen en aan de communicatie en informatievoorziening rondom het project. 

Het management van ruimtelijke projecten reikt verder dan het management van procedures. Het gaat ook over de financiële haalbaarheid van projecten en de instandhouding en beheer van openbare ruimte en voorzieningen.

Succesvol projectmanagement vereist bovenal betrokken en gedreven leiderschap, met oog voor de omgeving, samenwerking tot stand brengen, met kennis van zaken, rekening houdend met belangen van alle betrokkenen.

ROBEPRO B.V. kan u op het gebied van projectmanagement van dienst zijn met onder meer:

* Het managen van bouwprocessen en projectontwikkelingen

* Oplossen van knelpunten bij woningbouw en (herontwikkeling van) bedrijventerreinen

* Interim-management gebiedsontwikkeling