ROBEPRO B.V.

Vastgoedmanagement

Huisvesting is belangrijk; het is de eerste indruk voor potentiële cliënten en het is een strategisch bedrijfsmiddel voor uw organisatie. Het faciliteert de primaire activiteit van uw medewerkers in de organisatie, het is het visitekaartje van uw onderneming. 

ROBEPRO B.V. staat opdrachtgevers bij in het formuleren, onderbouwen en/of verder uitwerken van hun vastgoedstrategie.

Strategisch vastgoedadvies.

Met uw missie en visie als uitgangspunt wordt geformuleerd wat u voor uw vastgoed nastreeft. Dit beeld wordt beschreven in termen van de gewenste kwaliteit van de huisvesting, de toelaatbare huisvestingskosten en de wijze waarop in het gebouw gewerkt moet kunnen worden. Vervolgens wordt de bestaande huisvesting in kaart gebracht en wordt onderzocht welke strategie het meest efficiënt leidt tot het gewenste eindbeeld. Deze strategie wordt voorzien van de gevolgen voor de financiën en vertaald in een concreet stappenplan voor de toekomst.

Haalbaarheidstudie.

Een haalbaarheidsstudie betreft een onderzoek naar de eigenschappen en de mogelijkheden van een gebouw of locatie en de daarbij behorende kosten. Het onderzoek wordt pragmatisch ingestoken. Het gebouw of de locatie vormen het belangrijkste uitgangspunt, de gewenste eindsituatie is een streven. U bepaalt de kaders en reikwijdte van het onderzoek; wat en hoe diepgaand wordt het object onderzocht, welke vragen dienen te worden beantwoord, hoe gedetailleerd wordt een en ander doorgerekend en wat verwacht u van de rapportage.

Ruimtelijk- functionele toets.

Met een ruimtelijk- functionele toets worden één of meerdere gebouwen onder de loep genomen. Wat is de huidige technische staat van een gebouw of locatie? Voldoet de lay-out aan uw eisen voor de toekomst? Hoe zullen de onderhoudskosten zich ontwikkelen en hoe hoog zijn de energiekosten? En wat zijn mogelijke en haalbare bouwkundige aanpassingen; zijn er wellicht aantrekkelijke alternatieve aanwendingen voor (delen) van het gebouw? Vragen waarop in een ruimtelijk- functionele toets antwoord wordt gegeven.